Ngữ Âm Tiếng Anh

Display # 
Title Author Hits
Bài 42: Hướng dẫn phát âm /aʊ/ Written by Super User 101
Bài 41: Hướng dẫn phát âm /aɪ/ Written by Super User 93
Bài 40: Hướng dẫn phát âm /ɪə/ Written by Super User 85
Bài 39: Hướng dẫn phát âm /əʊ/ Written by Super User 85
Bài 38: Hướng dẫn phát âm /ɔɪ/ Written by Super User 97
Bài 37: Hướng dẫn phát âm /eɪ/ Written by Super User 97
Bài 36: Hướng dẫn phát âm /eə/ Written by Super User 86
Bài 35: Hướng dẫn phát âm /ɑ:/ Written by Super User 79
Bài 34: Hướng dẫn phát âm /ʌ/ Written by Super User 91
Bài 33: Hướng dẫn phát âm /æ/ Written by Super User 98