Tủ sách số 1

                                                                       
Metro Starter                         Metro Level 1                         Metro Level 2                         Metro Level 3
                                                                       

100 people who made history

                       

Active grammar with answers (trọn bộ)

                        Albert Einstein                         American Girl Magazines
                                                                       

Doing mathematics with your child

                       

English conversation premium second edition

                        Guide to Birds                         Guillier's Travels
                                                                       
Key business skills                         Key for school trainer                         Learn logic and math                         Pebbles on the beach

Tủ sách số 2

                                                                       
Perseus                         Sherlock Holmes                         Tristan and Isolde                         Everything on Earth
                                                                       
English grammar guide                        

Grammar in 15 minutes a day

                       

Space Visual Encyclopedia

                       

Common American Phrases in Everyday Contexts

                                                                       

Slangman Guide to Biz Speak 1

                       

Slangman Guide to Biz Speak 2

                        Tiếng Anh dùng cho phỏng vấn tuyển dụng và xin việc                         100 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng nhất
                                                                       
150 từ vựng chỉ địa điểm và nơi chốn                         Từ vựng tiếng Anh cho người đi khám bệnh                         18 ngày thành thạo tiếng Anh giao tiếp                         Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh

Tủ sách số 3

                                                                         
200 từ vựng ngành kế toán                        

Những từ viết tắt

thông dụng trong tiếng Anh

                         

101 cặp từ trái nghĩa

tiếng Anh

                        14 ngày xóa mù tiếng Anh
                                                                             

Cẩm nang phỏng vấn

xin việc bằng tiếng Anh

                       

Từ vựng về động vật

bằng tiếng Anh