Get ready for IELTS listening

Mô tả: Bạn đang muốn luyện kỹ năng nghe cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS. Đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Get ready for IELTS listening mang đến cho bạn mọi thứ bạn cần để cải thiện kỹ năng nghe cho kỳ thi IELTS sắp tới của bạn.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH